Handboogschieten bij Geronimo

Welkom op deze site.

We mogen weer aan de gang met onze activiteiten!!!!! Een dat doen we zeker….

Om als eerste te noemen: In het kader dan het 40-jarig bestaan heeft de commissie een 40-meter competitie georganiseerd. Hierbij kan je in de loop van de komende weken zorgen dat je op de buitenbaan je gemiddelde op de 40 meter zo hoog mogelijk krijgt.

Aan het einde van het seizoen houden we dan op een nog nader te bepalen datum een verschieting en dan krijgt iedereen een “pin” met zijn gemiddelde uitgereikt. Deze competitie is alleen voor leden en er wordt minimaal in tweetallen geschoten. Opgeven hiervoor kan nog steeds.

Daarnaast hebben we toestemming om de beginnerscursus te starten. De eerste 6 cursisten beginnen op woensdag 26 mei met de komende 8 weken een les. Daarna houden we weer in september een beginnerscursus. Hiervoor zullen we mensen die op de wachtlijst uitnodigen in de loop van juli. Het heeft dus geen zin om te mailen als U zich al ingeschreven heeft. We geven de cursisten zelf een mail met de benodigde informatie. De laatste van de wachtlijst zijn in februari 2022 aan de beurt.

Daarentegen kunnen we nu geen nieuwe lijst aanleggen met nieuwe (nog niet ingeschreven) belangstellenden voor de cursus. Inschrijven voor de beginnerscursus kan pas vanaf november 2021. We zetten ook dan de lijst pas open.

We wensen U veel kijk- en leesplezier op deze site en hopen U gauw te mogen verwelkomen als cursist, nieuw lid of toeschouwer. Mensen die wel al geschoten hebben bij een andere club OF aantoonbaar een beginnerscursus hebben gevolgd, kunnen wel lid worden.

namens het bestuur,

Wout vd Brug

voorzitter