Veiligheidsklimaat

Veiligheidsklimaat

Bel gerust als er iets is, hoe onbelangrijk het ook lijkt voor je!

Sociale veiligheid en zorgen rondom jeugdteams

Een sportclub is de perfecte plek om te bewegen en te werken aan je gezondheid, even je gedachten los te laten en stress te ontladen. Een plek waar je jezelf mag zijn en je veilig voelt. Sporten is zeker voor kinderen een belangrijk onderdeel van hun weekschema.

Voor sporters biedt de aanwezigheid van teamgenoten, trainers, coaches en begeleiders op de vereniging een gevoel van veiligheid. De begeleiders zorgen voor een goede sfeer, saamhorigheid en positiviteit, en letten bovendien op de sporters en op elkaar. Hierdoor krijgen zij een vrij goed beeld van hun pupillen en kunnen zij signaleren of die ergens mee zitten.

Indien er een nieuwe medewerk(st)er / bestuurslid zich aanmeldt, dan zullen wij eerst een VOG-verklaring opvragen voordat hij/zij definitief opgenomen wordt in ons medewerkersbestand.

Regelmatig zullen onze vrijwilligers gecheckt worden of het VOG voor deze mensen nog geldig is en dat het verlengd is.

Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de VCP (vertrouwenscontactpersoon).

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
• Luisteren naar de klacht of het probleem
• Nagaan of bemiddeling mogelijk is
• In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn
• Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing
• Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening

De VCP kan bij zwaardere incidenten een vertrouwenspersoon van de NHB en/of CVSN van het NOC/NSF om advies vragen.

Algemeen en zeer belangrijk:

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

Hieronder noemen we een aantal regels die het veiligheidsklimaat binnen ( en buiten) onze verenging waarborgen en/of verbeteren:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10.  Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11.  Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
 12.  Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 13.  Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14.  Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de vertrouwenscontactpersoon of het bestuur.

‘Niet pluis-gevoel’

Sportverenigingen hebben regelmatig vermoedens over thuissituaties van kinderen, of hebben een ‘niet pluis’-gevoel. Het kan dan gaan over verwaarlozing, over de druk in huis omdat iedereen dichter bij elkaar zit dan normaal, maar ook over huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het contact met klasgenoten en leraren op school valt weg en ook het contact met teamgenoten en trainers is minimaal. Dit merken we bij het Centrum Veilige Sport; we krijgen signalen van verenigingen die zich zorgen maken over pupillen.

Mocht je iets merken, of vinden dat er iets niet goed is of aan de hand is, dan verzoeken we je dit vriendelijk om het te melden bij de vertrouwenspersoon van onze club, van de NHB of van de CVSN.

Hier wordt je te allen tijde te woord gestaan en gaan we/ze kijken waarmee we je kunnen helpen.

OrganisatieNaam VCPEmailTelefoon
Centrum Veilig
Sporten Nederland
centrumveiligesport@nocnsf.nl09002025590
Geronimovacature
Rayon 1 NHBFerry LinschotenVcprayon1@gmail.nl

Voor onze eigen vereniging zijn we nog op zoek naar een vertrouwenscontactpersoon (VCP), maar daar hebben we nog een vacature voor uitstaan. In ieder geval wordt jou stem ( als er iets is) altijd vertrouwelijk gehoord bij bovenstaande telefoon- en/of emailadressen.

Mocht jij denken deze functie goed te kunnen invullen en bekleden, dan wil het bestuur graag met jou in contact komen. Een eventuele opleiding hiervoor wordt door het CVSN gegeven.

Gegevensverwerking

SHS Geronimo verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar vrijwilligersadministratie, aanmelding
activiteiten, en om te informeren over acties en projecten. Wij verstrekken persoonsgegevens niet
aan derden. Behalve aan onze bond, de Nederlandse Handboogbond (NHB) mbt de ledenadministratie.

SHS Geronimo draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar
systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze bevindt zich in “the cloud” bij een externe partij dus niet bij iemand thuis op de privé-pc. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens
alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

Mocht jij denken deze functie goed te kunnen invullen en bekleden, dan wil het bestuur graag met jou in contact komen. Een eventuele opleiding hiervoor wordt door het CVSN gegeven.

Het bestuur van S.H.S. Geronimo